plan cadru

PLANURI-CADRU

Planuri cadru de învățământ și curriculum pentru cultură generală și instruire practică liceu tehnologic și învățământ profesional, CDȘ-uri și CDL-uri